mob
!Te asusté!!Te asusté!

¡Gooooooooooool!¡Gooooooooooool!

Contestame mandilonContestame mandilon

¡Has engordado! Ya no se te nota la tanga¡Has engordado! Ya no se te nota la tanga

Don't worry, be happyDon't worry, be happy

Osea, que pex!? Me contestas o que!?Osea, que pex!? Me contestas o que!?


 
< Regreso
 
 

Todo para tu telefono!

You are in offline mode !